Картички

 Най-различни, форми и видове………….От стандартна хартия или ефектен картон.