Плакати

Лесен и бърз начин, за ефективна реклама. Формати 35/50, 50/70, 32/45.

Хартии – от 80 до 350  г/м?.