Довършителни процеси

Акцент 96 предлага пълната гама от довършителни операции, които се извършват в книговезки цех, оборудван със специализирани машини и обслужван от висококвалифициран персонал. Основните книговезки услуги включват.