Печат на каталози

Ние се занимаваме с печат на каталози и разбираме, че колкото по-добро общо впечатление прави каталогът, толкова по-силно доверие буди у целевата ви група. Той трябва да информира и популяризира конкретни продукти и изделия. Създава се, за да опрости комуникацията при реализацията на покупко-продажбата. Това изисква да е изработен изключително прецизно и да дава вярна представа за модели, цветове, конструкции, кройки и т. н.

 

Освен коректността на съдържанието, много важен е общият вид и визия на каталозите. Разположението и организацията на информацията, общото дизайнерско решение трябва да насърчават избора на клиентите и да облекчават поръчката. При самия печат на каталози високото качество е задължително. Образите не бива да подвеждат или да пречат на създаване на ясна представа за продукта. Богатият асортимент от хартии и картони гарантира индивидуализацията на изданието. А възможността за нестандартни размери и изпълнение позволява най-пълно представяне спецификата на продуктите.

 

Потърсете ни, когато имате нужда от печат на каталози – продуктови, фирмени или арт, „Акцент 96“.